» Domov » Galéria » Ľudovít FULLA (1902-1980): Madona v červenom (Malá Madonka). 1935

Ľudovít FULLA (1902-1980): Madona v červenom (Malá Madonka). 1935


Ľudovít FULLA (1902-1980): Madona v červenom (Malá Madonka). 1935
Ľudovít FULLA (1902-1980): Madona v červenom (Malá Madonka). 1935. Olejomaľba na preglejke/ 32,5 x 24 cm Zbierka GMB
O AUTOROVI A DIELE:
· Meno Ľudovíta Fullu nie je neznáme. Stretnúť ste sa s ním mohli napríklad pri čítaní knižky Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, ktorú ilustroval. Fulla sa narodil v roku 1902  v Ružomberku (kde sa nachádza i po ňom pomenovaná galéria). Študoval v Prahe na Umeleckopriemyselnej akadémii. Po návrate zo štúdií žil striedavo vo viacerých slovenských mestách – Ružomberku, Bratislave, Martine a Žiline. Zomrel v Bratislave v roku 1980.

Vo svojej tvorbe sa Fulla inšpiroval ľudovým umením, remeslom (maľbou na skle, výšivkami, perníkárstvom),  modernými výtvarnými umelcami (napr. ruským maliarom žijúcim v Paríži - Marcom Chagallom, ktorý zobrazoval postavy, akoby sa vznášali v priestore) a detským umením.  Ľudovít Fulla je jedným zo zakladateľov moderného slovenského umenia.

· Obrazov Madony, ktoré sú symbolom materskej lásky, namaľoval Ľudovít Fulla niekoľko. Sú oblečené v ľudovom kroji, s dieťaťom - Ježiškom na rukách a vznášajú sa okolo nich anjeli.  Na Fullovych obrazoch je veľmi dôležitá farba. Na obraze „Madona v červenom“ je Mária oblečená v červených šatách, namaľovaných niekoľkými širokými ťahmi štetca.

Panna Mária sa na obrazoch väčšinou zobrazuje v zlatom kráľovskom alebo modrom rúchu,  niekedy otvorenom, symbolizujúcom jej poslanie ochraňovať a pomáhať. Býva zobrazená s korunou, či svätožiarou okolo hlavy, na tróne, alebo v prírode, v spoločnosti anjelov a svätých.

NÁMETY NA DISKUSIU:
· Každý z nás už iste videl mnoho obrazov alebo sôch Panny Márie s Ježiškom. V kostoloch, na pohľadniciach, v knihách.  Mária s Ježiškom je mama so svojim dieťaťom. Aj my sme boli niekedy malými deťmi, ktoré mama nosila na rukách, učila chodiť a rozprávať, starala sa o nás a dávala na nás pozor. Pamätáte si na to? Akú máte prvú spomienku z  detstva? Čo najviac vystihuje, čo vám najviac pripomína vašu mamu (vôňa, farba, nejaká udalosť, slovo)? Máte mladších súrodencov, o ktorých sa tak trochu staráte i vy? Je ťažké sa o niekoho starať? Čo je podľa vás pri výchove najdôležitejšie?

· Nie všetci  si spomínajú na obdobie, keď boli malí. Skúste doma nájsť fotografie z detstva. Také, na ktorých ste s mamou alebo otcom i také, kde ste sami.  Vystavte si ich v triede a urobte malú súťaž. Skúste podľa fotografií uhádnuť, kto je kto. Súťaž môžete vyhodnotiť a zistiť, kto rozpoznal najviac portrétov spolužiakov na fotografiách a kto sa najviac zmenil.   

AKTIVITY:
· Pomocou fotografií z detstva skúste  nakresliť autoportrét so svojou mamou alebo otcom, keď ste boli malí a portrét, ako vyzeráte dnes. Obraz „Madona v červenom“ má aj svoj rám, ktorý na reprodukcii nevidíme. Môžeme si však k svojmu obrázku vytvoriť vlastný (z papiera, kartónu, dreva alebo látky).  

· Dajte si urobiť zväčšenú kópiu fotografie z detstva a aktuálnej fotografie. Rozstrihajte ich a urobte z nich koláž, v ktorej sa budú prelínať časti oboch fotografií. V koláži môžete použiť aj ďalšie materiály (noviny, farebné papiere), aj ceruzky a farby na jej dokreslenie.

· Prineste na vyučovanie (z domu alebo školskej knižnice) niektorú z kníh, ktoré Fulla ilustroval. Prineste  si aj vašu obľúbenú rozprávku, alebo rozprávkovú knižku z detstva. Aké spomienky sa vám ku knihe alebo rozprávke viažu? Prečo ste ju mali najradšej? Vyberte si jednu časť vašej obľúbenej rozprávky a vytvorte k nej svoju vlastnú ilustráciu. Z textu rozprávky môžete urobiť kópiu, alebo jeho časť ručne prepísať, ako sa to robilo pred vynájdením kníhtlače a zlepiť či zviazať ho s obrázkom (zošívačkou, ihlou a niťou).

· Aké poznáte tradičné ľudové remeslá? Používajú sa niektoré i v mieste vášho bydliska? Dnes už ich využívame menej ako v minulosti. Mnohí z vás však vedia vyšívať, piecť alebo vyrezávať z dreva.  Skúste vaše zručnosti oživiť a prepojiť tradíciu so súčasnosťou - vyrobiť nejaký moderný predmet tradičnou technikou (napr. mobil z dreva, alebo cesta, vyšívanú stránka časopisu, črpák z papiera), alebo naopak, súčasnou technikou predmet z minulosti (napr. vzor výšivky kroja na počítači, farbami na textil ho ako ornament namaľovať na tričko, alebo farbami na sklo).


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB