» Domov » Galéria » UZ 03/ Rudolf Fila: Maľuje (Rembrandt). 1977

UZ 03/ Rudolf Fila: Maľuje (Rembrandt). 1977


UZ 03/ Rudolf Fila: Maľuje (Rembrandt). 1977
UZ 03/ Rudolf Fila: Maľuje (Rembrandt). 1977. UZ 03/ Rudolf Fila: Maľuje (Rembrandt). 1977, olej na plátne, 100 x 81 cm, zbierka GMB

„Maliar má maľovať a nie robiť obraz.“        Rudolf Fila                                                 


O AUTOROVI A DIELE
› Rudolf Fila je významný predstaviteľ slovenského umenia druhej polovice 20. storočia, ktorý svojou umeleckou a pedagogickou činnosťou ovplyvnil jeho vývoj. Narodil sa v roku 1932 v Příbrami na Morave. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a pôsobil ako pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave, kde žije a tvorí. V 60. rokoch maľoval abstraktné štrukturálne obrazy s dôrazom na štruktúru hmoty maľby (informel). Neskôr, od 70. rokov maľuje konkrétne motívy vychádzajúce z dejín umenia a z fotografií detailov ľudského tela (tzv. Telovky), ktoré realisticky premaľúva, aby do nich nakoniec zasiahol abstraktným, expresívnym gestom štetca. Realizuje zásahy do kníh a reprodukcií umeleckých diel, mení ich na nové diela, dáva im nové významy. Je autorom knihy Načo nám je umenie (1991).
› Obraz Maľuje (Rembrandt) je namaľovaný podľa obrazu slávneho holandského maliara 17. storočia – Rembrandta van Rijna. Je to detail z jeho maľby. Rudolf Fila však neurobil jeho vernú kópiu, ale obraz pozmenil, posunul, vytvoril celkom nové dielo. Dielo, ktoré vychádza z iného diela, alebo sa odvoláva na dielo iného umelca, sa zvykne nazývať citácia alebo interpretácia. Umelec sa pôvodným dielom inšpiruje, ale vytvára svoje vlastné, originálne dielo.
› Na obraze Rudolfa Filu sa portrét z Rembrandtovho obrazu mení. Je akoby zahalený hmlou alebo skrytý za záclonou. Je namaľovaný technikou tzv. šerosvitu, kde sú línie na obraze jemne modelované svetlom. Táto technika sa používala od 15. storočia a využíval ju aj Rembrandt. Portrét na obraze má rozmazané, tajomné črty tváre, ktoré sú akoby rozpité. Ťah štetca na obraze nedokončuje jeho podobizeň, ale pridáva mu na tajomnosti. Obraz je tak zložený akoby z dvoch častí, dvoch vrstiev – samotného portrétu a obrazu vytvoreného ťahom štetca.

NÁMETY NA DISKUSIU
› Videl si už niekedy umelecké dielo (sochu, maľbu, kresbu, fotografiu), ktoré ťa natoľko oslovilo, že si pod jeho vplyvom chcel vytvoriť vlastné dielo? Aké je tvoje obľúbené umelecké dielo, stavba, módny návrhár, reklama, hudobná skladba či kniha?
› Portréty mali kedysi (pred vynájdením fotografie pred polovicou 19. storočia) veľký význam. Dovoliť si ich však mohli iba tí zámožnejší, preto v šľachtických a meštianskych rodinách na stenách často viseli podobizne predkov, aby si ich pripomínali a nezabudli na nich. Čo visí na stene v tvojej izbe? 
› Akú najstaršiu fotografiu svojich príbuzných doma nájdeš? Máte doma namaľovaný alebo nakreslený portrét niekoho z príbuzných? Na koho zo svojich najstarších príbuzných si spomínaš? O kom sa zvyknú v rodine rozprávať veselé príhody? Opýtaj sa, na koho zo svojich predkov si spomínajú tvoji rodičia a starí rodičia.
› Kto by mohla byť táto tajomná postava? Prečo je zahalená rúškom tajomstva? Prečo ju autor pred nami ukryl? Skús vymyslieť jej príbeh, a to tak, že každý povie jednu vetu, na ktorú tí nasledujúci nadviažu.

AKTIVITY
› Na čistý papier hrubým štetcom namaľuj pokojnú pomalú farebnú líniu. Postupne ju maľuj čoraz rýchlejšie a energickejšie. Porovnaj, aký je rozdiel medzi premyslenou, pokojnou a expresívnou čiarou. Čo myslíš, ktorým z týchto spôsobov vznikol obraz Rudolfa Filu?
› Vyber si fotografie a obrázky zo starých časopisov, kalendárov alebo kníh. Pozmeň a domaľuj ich pomocou jedného alebo niekoľkých vopred premyslených, alebo čisto náhodných ťahov štetca.
› Vyber si jeden detail z obrázku z časopisu, na ktorom sú ľudia, alebo zo svojej fotografie (napr. oko, ruku a pod.) a vytvor jeho zväčšený obraz.
› Urob kópiu svojho obľúbeného diela, ale skús na ňom niečo zmeniť, napr. jeho farebnosť, veľkosť alebo techniku, akou vzniklo.
› Skús cez reprodukciu vybraného diela prehodiť záclonu, alebo ju prekry priehľadným papierom. Ako sa obraz zmení, keď je takto zahalený?
› Štetec zanecháva na papieri svoju stopu. Porovnaj, akú stopu zanecháva ceruzka, pero, fixka, voskovka,  prst, špongia či handra namočená do farby. Akú stopu zanecháva vták v blate, lietadlo na oblohe, mráz na okne alebo auto na ceste? Dajú sa ich stopy tiež namaľovať?
› Vytvor svoj vlastný autoportrét alebo portrét spolužiaka. Pomôcť ti môže zväčšená kópia fotografie, z ktorej časť nalepíš na papier a časť dokreslíš rôznymi technikami.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB